020-84179539

Fax: 020-84179581
Email: sales@tecpower.net; aonepabloho@gmail.com

Contact Us

Name: TECPOWER TRADING Ltd., Guangzhou

Address: Room 803,GuanJing Building, YueXin Square ,Shiliugang Road, Hai Zhu District, Guangzhou, China

Tel: 020-84179539

Fax: 020-84179581

Email: sales@tecpower.net; aonepabloho@gmail.com